Tisztelt Látogató!

Köszöntjük a “Gyakornoki évek szakmai program” pilotprojekt tájékoztató oldalán! Engedje meg, hogy röviden bemutassuk miről is szól ez a projekt!

A „Gyakornoki évek szakmai program” pilotprojekt bemutatása

A Profundo Consulting Kft.–Eszterházy Károly Főiskola–Nyugat-magyarországi Egyetem Konzorciuma nyerte meg az Oktatási Hivatal által meghirdetett a „Gyakornoki minősítővizsgák” és a „Pedagógusjelöltek felkészítése” pilotprojektek és a „minősítési rendszer kidolgozása, és a kidolgozott szempontrendszer alapján vizsgatematikák, eljárásrend, értékelési szempontok kidolgozása és gyakorlati tesztelése” tárgyú beszerzési eljárást.

A Konzorcium kidolgozza a „Gyakornoki évek szakmai programja” fejlesztési projekt tematikáját, amely a kiképzett gyakorlatvezető mentorok segítségével a gyakornokok napi intézményi tevékenységére építve biztosítja a gyakornokok pedagóguskompetenciáinak fejlődését és felkészíti a gyakornokokat a minősítővizsgára. A 2 éves programot egy 10 hónapos pilotprogram keretében teszteljük 2013 októbere és 2014 augusztusa között.

A pilotprogramba azokat a feladatköröket (óvodapedagógus, tanító, általános és középiskolai tanár) és tantárgyakat emeli be a Konzorcium, amelyekhez biztosítani tudja a 100 felkészítendő mentort, illetve a támogatandó 150 gyakornokot.

A „Gyakornoki évek szakmai program” pilotprojekt megvalósítása 

A program előkészítő fázisában megtörténik a 150, mentori támogatásban részesülő gyakornok és a 200, mentori támogatásban nem részesülő gyakornok kiválasztása. Mind a támogatandó, mind a kontrollcsoportot alkotó gyakornokok kiválasztásánál szem előtt kell tartani, hogy a a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 326/2013 (VIII.30) kormányrendelet értelmében a gyakornoki időre és minősítővizsgára vonatkozó rendelkezések csak a rendelet hatályba lépését követően létesített foglalkoztatási jogviszonyok esetében alkalmazandóak, így a csoportokba elsősorban az idei tanévben foglalkoztatási jogviszonyt létesítő pályakezdő pedagógusokat várjuk, de a programban részt vehetnek azok is, akik most kezdik második gyakornoki évüket!

A pilot levezénylése során, 10 hónapon keresztül, a 100 kiképzett mentor a „Gyakornoki évek szakmai program” pilotprogram tematikája alapján 150 gyakornokot felkészít a gyakornoki próbaminősítő vizsgára. A gyakornokok felkészítését a „Gyakornoki évek szakmai program” 10 hónapos pilotprogram tematikáját követve kell végezni.

Ezzel párhuzamosan az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet szakmai támogatásával 20 mentor 50 gyakornokot készít fel külön szakmai program alapján a vizsgára, valamint 200 fő kontrollcsoportként külön mentori támogatás nélkül vizsgázik. A program keretében 200 fő kontrollcsoportként, külön mentori támogatás nélkül vizsgázik.

A szakmai munka pilotindító munkakonferenciával kezdődik. Az egész napos munkakonferencia célja a tudásmegosztás: a pilotprogram résztvevőivel megosztják az előkészítő munkafolyamatok eredményeit, a program célját, a résztvevők feladatait, az alkalmazandó módszereket, valamint az elvárt eredményeket.

A program során tartott szakmai műhelyfoglalkozásokon a mentorok beszámolnak a pilot előrehaladásáról, majd a fejlesztők, a mentorok és a gyakornok részvételével megbeszélik a felmerülő szakmai, szervezési, technikai problémákat, továbbá közösen megoldásokat javasolnak ezekre.

A folyamat egy egész napos pilotzáró munkakonferenciával zárul, melynek célja a pilot során elért eredmények megosztása a résztvevőkkel, valamint vélemény- és tapasztalatcsere.

A próba „Gyakornoki minősítővizsgák”

A program végén, előreláthatóan 2014 június második felében 200, a mentorok által felkészített gyakornok és 200, képzett mentor által nem támogatott gyakornok próba Gyakornoki minősítővizsgát tesz. A próbavizsgák vizsgabizottságának összetételét úgy kell alakítani, hogy a kormányhivatal által kirendelt szakértőt illetve a képző intézmény tanárát olyan mentor helyettesítheti, aki az éppen vizsgázó gyakornokok felkészítésében nem vett részt.

A sikeres próbavizsgát tett gyakornokok a program végén megkapják az Oktatási Hivatal tanúsítványát, amely alapján a tervek szerint a második gyakornoki év leteltét követően, de leghamarabb 2015. január 1-jén a “Pedagógus I.” fokozatba kerülnek besorolásra.

Részletesebb tájékoztatást a fenti menüpontokon keresztül kaphat!

Köszönettel:
Profundo Consulting Kft.
Konzorciumvezető